COM HO FEM

COM HO FEM
El nostre modus operandi especialment en quant a formació està basat en la millora contínua de la qualitat.

Ja sigui  per detecció pròpia o per demanda d'alguna entitat, definim la necessitat i en funció d'ella dissenyem un projecte, sempre en absoluta coordinació amb l'entitat esmentada.

En aquest disseny  expressem l'objectiu, els indicadors que ens asserviran per controlar el procés, la temporització i els recursos necessaris.
Desprès anomenem un responsable de projecte que alhora que farà de nexe amb l'entitat, supervisarà i, en el seu cas, coordinarà el personal necessari (formadors).
A la fase d'implementació s'avalua i es fa un informe final.
 METODOLOGIA

La Metodologia MITHRA te com a idea base LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE LES PERSONES I NO A L'INREVÉS. Tenim tres eixos fonamentals:
  • Motivació (treure la por, incentivar la curiositat, l'aprenentatge lúdic, fomentar la crítica...)
  • Competència tecnològica (com són i com es fan servir els aparells)
  • Capacitació informacional (com discernir quina és la informació bona i què fer amb ella).


Tenim especial interès en convertir als usuaris passius d'internet en veritables agents productors a la xarxa.


I estem especialitzats en la gestió d'espais com poden veure als nostres blogs.

 

 
En aquesta web podeu veure qui som, què fem, com treballem , els dia  dia dels centres que gestionem a travès dels nostres blogs.