dijous, 17 d’abril de 2008

La Gent Gran i les TICS


A Mithra treballem per trencar la bretxa digital.
No hi ha limit d'edat per aprendre a utilitzar
l'ordinador.