dimecres, 22 de setembre de 2010

COORDINANT ALS DINAMITZADORS DE SANT FELIUA banda de fer la formació de formadors pels dinamitzadors del Pla Ocupacional 2010 a Sant Feliu, ens estem ocupant de la coordinació dels Plans, es a dir, de donar suport als diferents llocs de treball creat. Aqui veiem als diferents dinamitzadors del Pla donant servei als usuaris de Sant Feliu.