dilluns, 29 d’abril de 2013

OBERTES LES INSCRIPCIONS AL CURS MULTIMÈDIA: FOTO, VÍDEO, AUDIO...Ja són obertes les inscripcions pel curs MULTIMÈDIA dins la programació APROPA'T A LA INFORMÀTICA de l'ajuntament de Sant Boi. Tindrà lloc a partir del 6 de maig, dos dies per setmana / dues setmanes. Hi ha horaris de mati i tarda.
En aquest curs es treballa aspectes relacionats amb els arxius multimèdia com ara els de so i els de vídeo, però molt especialment els de foto. Tot a nivell d'usuari bàsic.


  • Fonts: càmera, escàner, baixar fotos d'internet.
  • La càmera de fotos. Botons bàsics.
  • Descàrrega i gestió d'arxius. Windows i Picasa.
  • Retoc digital amb eines senzilles, M.O.Picture Manager, Picasa i eines on line (picmonkey, jibjab, faceinhole). APPS al smartphone.
  • Operacions finals: impresió, enviament, arxiu.
  • Arxius de so. Audacity.
  • Arxius de vídeo. Youtube Mixer, Windows Movie Maker.

No es treballen càmeres ni programes professionals.

Si esteu interessats, encara esteu a temps:

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Baldiri Aleu Torres, 6-808830
Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 630 97 60
      93 630 97 61
      93 630 97 62
Fax 93 630 97 58

b.st.boillo.jrb@diba.cat