dimecres, 8 de febrer de 2017

MITHRA S'AFEGEIX A LA BASE DE DADES DE ROBÓTICA EDUCATIVA

https://bitbot.cat/

BITBOT.CAT  vol promocionar la robótica i la programació educativa arreu

Aquesta base de dades de la Generalitat permet publicar activitats relacionades amb el tema a qualsevol entitat. La pretensió és aglutinar totes les accions i posar-les a disposició de la ciutadania.
Des de MITHRA ja hem realitzat diferents activitats (casals tecnológics, activitats puntuals...) i en un futur seguirem impulsant el tema.
Si esteu interessats en formació en programació i robótica poseu-vos en contacte amb nosaltres.