dimarts, 3 d’abril de 2018

MITHRA COL·LABORA AMB EL PROJECTE COMUNITARI ICI TÉCOR

Impartim una formació per a formadors júniors.

El Programa ICI-MarianaoTéCor és una iniciativa que neix amb la voluntat d’incidir en un territori determinat amb l’objectiu de millorar les condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva metodologia, la participació de tots els agents implicats amb la finalitat d’aconseguir respostes multidimensionals al repte de la multicausalitat de l’exclusió social.
Tot plegat, partint de l’existent, generant un coneixement compartit de la realitat, estimulant noves relacions i respostes a les necessitats i els reptes de la comunitat, reforçant i promovent el seu lideratge en tot el procés comunitari.

En aquest marc, MITHRA col·labora impartint una formació per a joves que vulguin crear un projecte formatiu per a gent gran i mòbils. Estarem darrera de la part pedagògica i supervisant que el grup de joves formadors i usuaris grans  posi en pràctica tot l'aprés. El projecte tindrà lloc durant el mes de maig amb dates concretes encara per decidir