dimecres, 4 de maig de 2011

MITHRA AL GRUP D'EXPERTS DE SANT BOI

MITHRA ha format part recentment del Grup d'Experts en noves tecnologies reunit de cara a impulsar un lobby que pugui fer presió als diferents grups polítics municipals que es presenten a les eleccions a Sant Boi.
Les principals propostes aportades per MITHRA són de caire organitzatiu i passen bàsicament per la creació d'una figura, departament o secció amb autonomia, pressupost i poder decisori en temes TIC i una ordenació dels recursos, actualment força dispersos.
Us recordem que MITHRA ofereix serveis organitzatius i estratègics als administracions.

Cap comentari: