dilluns, 12 de setembre de 2011

TALLER DE CIBERCIVISME I CIVERACTIVISME A SANTA PERPÈTUA

En el marc de la casa d'oficis de dinamitzadors digitals 2011 de Santa Perpètua de la Mogoda, els pròxims mesos oferirem un taller de cibercivisme als usuaris del mateix.

L'objectiu és saber utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat general

Els continguts versaran sobre els recursos i serveis que es poden obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC. Tipus de consulta, compra, o participació en un fòrum. Elements per garantir la privadesa i seguretat de la informació. Elements a tenir en compte a l’hora de fer tràmits, gestions o compres en línia: usuari i contrasenya. Signatura electrònica. Principals eines col·laboratives. Legislació referent a la propietat intel·lectual.