dijous, 28 de novembre de 2013

PCS GRATUÏTS PER ENTITATSDes del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament De Sant Boi s'ha iniciat un procediment obert de cessió gratuïta de béns mobles no utilitzables per l'Administració: torres de PC retirades de les nostres oficines per la renovació dels equips informàtics,  però que encara poden ser utilitzats per entitats i associacions. 
El 13 de novembre al BOPB va sortir l'anunci de la convocatòria per a la cessió gratuïta de béns mobles informàtics declarats no utilitzables per l'Ajuntament

Adjunt trobeu tota la informació necessària per a realitzar la sol·licitud, qualsevol qüestió no dubteu en comunicar-m'ho. 

Cap comentari: