dimecres, 1 de febrer de 2012

ARA L'ACTIC GRATUÏT PER ATURATS, JUBILATS I DISCAPACITATSCom sabeu, als nostres centres de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Feliu de Llobregat (en tramitació a Badalona i a Sant Boi de Llobregat) podeu examinar-vos de l'ACTIC, aquest carnet de la Generalitat que us acredita com a usuaris d'informàtica.
Ara us pot sortir gratuït si esteu en algun d'aquests casos. APROFITEU I VENIU A EXAMINAR-VOS:

  • Les persones en situació de desocupació han de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud. La documentació acreditativa que cal presentar davant l'Oficina Gestora, si s'escau, és un certificat original o una còpia compulsada, expedit per les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que es troba a l’atur. La data del certificat no pot ser anterior en més de trenta dies a la data de presentació de la sol·licitud per participar a la prova d’avaluació.
  • Les persones jubilades han de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud i, si s'escau, han de presentar davant l’Oficina Gestora un certificat original o una còpia compulsada, expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que acrediti la situació de jubilació.
  • Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% han de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud i, si s'escau, han de presentar davant l’Oficina Gestora còpia compulsada de la targeta acreditativa de la discapacitat expedida per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Cap comentari: