dilluns, 13 de febrer de 2012

CONTINGUTS DEL CURS ACTIC

A l'Omnia de Sta.Coloma estem impartint un curs d'ACTIC amb els següents continguts. Tot i que seguim les recomanacions del Citilab al respecte, hem fet petites variacions que pensem podem millorar la comprensió dels mateixos.TITOL DEL TALLER

DESCRIPCIÓ

PREPARATORI PER A

Introducció a la informàtica.

Conèixer com és un pc, com s'organitza i com fer-lo funcionar.

Introducció a les TIC. maquinari, programari i llicències

Components d'un ordinador i unitats d'emmagatzemament

Conèixer el sistema operatiu

Configuració bàsica del sistema operatiu


Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs

Hàbits d'ergonomia, salut i medi ambient

C2 i part de C5 i C1

Internet 1


Conèixer com és internet i com es fa servir per trobar informació i comunicar-nos

Introducció a Internet i el navegador web

Navegació i cerca a Internet

Ús del correu electrònic

Ús del calendari

La seguretat al món digital


C3

Internet 2

Conèixer quines possibilitats d'interacció i presència a la xarxa ens dona internet

Possibilitats d'Internet. Gestions i tràmits en línia

Eines col·laboratives. Forums, xats, blocs, wikis.

Avaluació de la informació i nocions de seguretat

C1

Tractament info escrita

Conèixer com fer servir l'ordinador per escriure i els diferents programes (word, writer, bloc de notes...) podem utilitzar.


Nocions bàsiques del processador de textos

Opcions de format i impressió de documents

C4

Tractament info numèrica

Conèixer com fer servir l'ordinador per control numèric i representació gràfica dels números amb programes (excel, calc...)

Nocions bàsiques del full de càlcul

Treballar amb el full de càlcul

C6

Tractament imatge digital

Conèixer quina relació hi ha entre les imatges i l'ordinador, com obtenir-les, guardar-les, modificar-les amb programes senzills

Introducció al tractament d'imatges

C5

Tractament de vídeo i so

Conèixer com es gestiones els sons i els vídeos amb l'ordinador de forma elemental.


Introducció als fitxers sonors

Introducció als fitxers de vídeo

C5


Cap comentari: